Stad en dorp


Doelen

Wij helpen stadsmakers bij het ontwikkelen van fijne en gezonde plekken in dorpen en steden met water en groen.

Wij helpen initiatiefnemers bij energieopwekking uit (afval) water, nemen zelf initiatieven om energie op te wekken en grondstoffen te hergebruiken en zoeken de samenwerking om schadelijke stoffen (medicijnresten) in water terug te dringen.

Wij helpen stadsmakers en stadsgebruikers bij het omgaan met toenemende hitte, droogte en extreme neerslag.

Wij zorgen ervoor dat steeds meer mensen informatie hebben over de kracht van water in de bebouwde omgeving en stimuleren en helpen hen initiatieven te nemen om slimmer met water om te gaan.

Feiten en cijfers

Samen met de gemeenten voeren we stresstesten uit voor wateroverlast, droogte en hitte.

Elf school- en speelpleinen heringericht van betegeld terrein naar speelplaatsen met water en groen.

Baggeren van vijvers en sloten in Veenendaal, Eemnes en Harderwijk.

Herinrichting Eerbeekse Beek, Kayersbeek en de Ugchelse beek.

Vervangen beschroeiing Heiligenbergerbeek in Amersfoort.

Samen met Landschap Erfgoed Utrecht helpen we bewonersgroepen om hun buurt te vergroenen.

Met operatie steenbreek enthousiasmeren we inwoners in onder andere Ede, Amersfoort, Nunspeet en Leusden om hun tuin te vergroenen.

In wijk Doornsteeg in Nijkerk zamelen we afvalwater gescheiden in en verwerken we het decentraal (nieuwe sanitatie).