Stad en dorp


Doelen

Wij helpen stadsmakers bij het ontwikkelen van fijne en gezonde plekken in dorpen en steden met water en groen.

Maatregelen voor het creëren van een robuust watersysteem in de bebouwde omgeving zijn uitgevoerd.

Water en bodem zijn sturend bij locatie keuzes van toekomstige woningbouwprojecten.

We werken actief mee aan initiatieven van bewoners, woningbouwcorporaties en andere partijen en we faciliteren door kennis en expertise in te brengen.

Het watersysteem in steden en dorpen voldoet aan de omgevingswaarden van waterkwaliteit en wateroverlast. Zo helpen wij stadsmakers en stadsgebruikers bij het omgaan met toenemende hitte, droogte en extreme neerslag.

Ruimtelijke plannen en visies voldoen aan het uitgangspunt ‘water als ordenend principe’.

Samen met onze gebiedspartners werken we aan groenblauwe dooradering en voeren we de gezamenlijke afspraken uit het Manifest Ruimtelijke Adaptatie.

Samen met gebiedspartners zijn maatregelen om de biodiversiteit en beleving van water te vergroten, uitgevoerd.

Feiten en cijfers

Samen met de gemeenten voeren we stresstesten uit voor wateroverlast, droogte en hitte.

School- en speelpleinen zijn heringericht van betegeld terrein naar speelplaatsen met water en groen.

Wij baggeren vijvers en sloten in onder andere Veenendaal, Eemnes en Harderwijk.

Samen met Landschap Erfgoed Utrecht helpen we bewonersgroepen om hun buurt te vergroenen. Ook doen wij mee aan initiatieven zoals Veluwe Duurzaam, Rainproof, Heuvelrugtuinen en de Nationale Tuin & Klimaat route.

Met operatie steenbreek enthousiasmeren we inwoners in onder andere Ede, Amersfoort, Nunspeet en Leusden om hun tuin te vergroenen.

In wijk Doornsteeg in Nijkerk zamelen we rioolwater gescheiden in en verwerken we het decentraal (nieuwe sanitatie).