Veiligheid


Doelen

Proactief samenwerken aan het voldoende beschermen van ons gebied tegen overstromingen.

Veilige, slimme en mooie dijken door:

1. Het op orde houden en brengen van onze dijken en kunstwerken.

2. Doelmatig en in samenhang met meerlaagsveiligheid en het watersysteem.

3. Samen met gebiedspartners bijdragen aan de omgevingskwaliteit, op en aan de dijk.

Feiten en cijfers

Wij beheren:‚Äč 141 km primaire waterkeringen; 47 km regionale waterkeringen; 60 km overige waterkeringen.

In 2050 voldoen onze keringen aan de nieuwe veiligheidsnorm.

Er zijn 3 projecten in uitvoering: Grebbedijk, Noordelijke Randmeerdijken en IJsseldijk/Apeldoorns Kanaal.

127 Collega's maken deel uit van de dijkwachtorganisatie.