Veiligheid


Doelen

Veilige, slimme en mooie dijken door:

1. Het op orde houden en brengen van onze dijken en kunstwerken.

2. Samen met gebiedspartners bijdragen aan de omgevingskwaliteit, op en aan de dijk.

3. Bewustzijn over veilig wonen, werken en bouwen in relatie tot water (denk aan overstromingen).

Feiten en cijfers

Wij beheren:‚Äč 141 km primaire waterkeringen; 47 km regionale waterkeringen; 60 km overige waterkeringen.

In 2050 voldoen onze primaire waterkeringen aan de veiligheidsnorm.

Er zijn vier projecten in uitvoering: Grebbedijk, Noordelijke Randmeerdijken, Hoenwaard en IJsseldijk/Apeldoorns Kanaal.

In totaal maken 161 collega's deel uit van de dijkwachtorganisatie.