Waterketen


Doelen

Wij transporteren en zuiveren rioolwater conform afspraken met gemeenten en zorgen dat het gezuiverde water schoon genoeg is om te voeden aan het oppervlaktewater.

Wij zorgen ervoor dat onze installaties blijvend up-to-date zijn tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Wij anticiperen op ontwikkelingen die van belang zijn voor de waterketen, zoals digitalisering, nieuwe stoffen in rioolwater, circulariteit, duurzaamheid en energietransitie.

Wij winnen energie, grondstoffen en schoon water uit rioolwater en leveren dat terug aan de maatschappij.

Wij werken daarbij samen met partners uit de gouden driehoek: mede overheden, bedrijven en kennisinstituten.

Feiten en cijfers

70% Van de totale begroting gaat richting waterketen.

16 Rioolwaterzuiveringen, 2 energie- en grondstoffenfabrieken, 3 slibverwerkingsinstallaties, 78 rioolgemalen, 348 km rioolwatertransportleidingen.

Aangevoerd rioolwater: 110.780.000 m3 (inclusief regenwateraanvoer) ofwel 1.924.000 vervuilingseenheden. Peiljaar 2018.

Zuiveringsgraad: 89% van de aangevoerde vuilvracht wordt verwijderd.

Kunstmestproductie: 432 ton struviet (MgNH4P04) in 2018 en 366 ton in 2017.

Productie van biogas: 17.750.000 m3 per jaar.

Productie van elektra: 36.000.000 kWh = 10.300 huishoudens aan elektra per jaar.

Energieneutrale Waterketen van 74%.