Waterschap Vallei en Veluwe


Doelen

Het waterschap zorgt voor veilige dijken en schoon en voldoende oppervlaktewater.

Onder andere door het water te zuiveren, het (grond)waterpeil te
beheren, en te zorgen voor schoon water in beken en sloten.

Hiermee borgen we de veiligheid en leefbaarheid van ons gebied, nu en in de toekomst.

Feiten en cijfers

Ons werkgebied:

oppervlakte is 245.644 hectare, omtrek is 273 km.
Hierin vallen 37 gemeenten verdeeld over
3 provincies. 1,2 miljoen inwoners.

16 rioolwaterzuiveringen. Het laagste punt = 0,7 meter - NAP in Noordeinde in Oldebroek. Het hoogste punt = 103 meter + NAP in Hoog Soeren, Torenberg. De primaire en regionale waterkeringen hebben samen een lengte van 248 km.