kano20x4
Schoon en voldoende oppervlaktewater...
rwzi20x4
...gezuiverd afvalwater...
luchtfoto20x4
In het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren.
innovatie20x4
Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.
dijk20x4
...veilige dijken...

Belastingen

logo_GBLT

Welkom

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.

Algemeen bestuur

Volgende vergadering 25 juni 2014