kano20x4
Schoon en voldoende oppervlaktewater...
rwzi20x4
...gezuiverd afvalwater...
luchtfoto20x4
In het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren.
innovatie20x4
Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.
dijk20x4
...veilige dijken..

Algemeen bestuur

Vergadering d.d. 1 oktober 2014

Welkom

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.

Belastingen

logo_gblt1

Verkiezingen

In maart 2015 zijn er stembusverkiezingen voor het waterschapsbestuur. Partijen die aan deze verkiezingen willen deelnemen moeten zich voor
22 december 2014 hiervoor registreren. De meest recente informatie over (de voorbereidingen op) de waterschapsverkiezingen vindt u steeds op

Wie onderhoudt deze sloot?

nieuw ABC rayoin Zuid