Van water genieten


Wil je meer weten over wat het waterschap doet op het gebied van recreatie? Of heb je vragen over het verlenen van subsidie?
Neem dan contact op met ons:

Ted de Nijs

Ted de Nijs

medewerker recreatie
tdenijs@vallei-veluwe.nl