Over water leren


Het waterschap speelt graag in op specifieke vragen van scholen. Heb je zo’n vraag?
Of wil je meer weten over de lesmaterialen van het waterschap? Neem contact met ons op:

Coby Baars

Adviseur educatie
educatie@vallei-veluwe.nl

Feedback button
Feedback button