Ik ben het niet eens met een besluitAls belanghebbende kun je in de meeste gevallen bezwaar maken tegen een besluit van het waterschapsbestuur. Dit kan per brief of per mail info@vallei-veluwe.nl. Je krijgt de gelegenheid om het bezwaar mondeling toe te lichten. 
Door technische problemen is het op dit moment niet mogelijk om met DigiD online bezwaar te maken.


Feedback button
Feedback button