Waterschapsbelasting bezwaar en beroepAls u het niet eens bent met een belastingaanslag of een beschikking van GBLT, dan kunt u bezwaar maken binnen zes weken na de dagtekening van het betreffende biljet.