Het jaar 2023 in beeld


Op deze pagina nemen we u graag mee langs de belangrijkste gebeurtenissen in ons waterschap in 2023.

Nog vers in het geheugen ligt het hoge water in december. Vorig jaar was het natste jaar sinds het begin van onze metingen, in 1906.
Terwijl het begin van de zomer juist weer heel erg droog was. Maar er gebeurde meer. Zo waren er bijvoorbeeld waterschapsverkiezingen, we renoveerden de Bruinenburgersluis en brachten kinderen bij wat de waarde van water is. Dat, en nog veel meer, kunt u vinden in de terugblik op deze pagina.

Ik wens u veel lees- en kijkplezier.

Marijn Ornstein

Werk in uitvoering 2023

Collega Gerard laat werkzaamheden in Amersfoort zien en Richard neemt je mee naar de Noordelijke Randmeerdijk. Leer meer over de renovatie bij de circulaire rioolwaterzuiveringsinstallatie Terwolde en over innovatief lachgasonderzoek.

Water in de klas

Met educatie willen we leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs aan water binden en boeien. Om later bewuste keuzes te kunnen maken, moet je op jonge leeftijd leren en ervaren wat de waarde van water en het waterschap is.

Waterwandelingen

Wij nemen inwoners graag mee het werkgebied in. Dit doen we meerdere keren per jaar met mooie waterwandelingen op verschillende plekken. Een goede gelegenheid om eens op pad te gaan met een waterschapper en meer te leren over hoe wij werken aan water.

Hoogwater in ons werkgebied

Eind 2023 was nat door de vele neerslag en door de aanvoer van (smelt)water via de Rijn. Beken en sprengen zaten vol, grondwaterstanden waren hoog, we waren extra alert bij onze dijken en we maakten de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld gereed.

Wat gebeurde er nog meer in 2023? Van een droge zomer tot een dijkwachtoefening en het uitreiken van studiebeurzen.

In 2023 vonden de waterschapsverkiezingen plaats. Waarvoor stem je en welke partijen deden mee?

De wereld om ons heen verandert. Wij passen als waterschap onze plannen hierop aan. Hoe doen we dat?

Het waterschap werkt, met belastinggeld, dagelijks aan veilig, voldoende en schoon water.