Omgevingswet


Als waterschap bereiden wij ons voor op de invoering van de Omgevingswet. Door projecten op te starten met onze partners, waarin we werken 'in de geest van' de Omgevingswet en bouwen wij aan een organisatie die goed is voorbereid zodra de Omgevingswet van kracht is.

paula graafland

Paula Graafland

Communicatie adviseur
pgraafland@vallei-veluwe.nl