Omgevingswet


Als waterschap bereiden wij ons voor op de invoering van de Omgevingswet. Door projecten op te starten met onze partners, waarin we werken 'in de geest van' de Omgevingswet, bouwen wij aan een organisatie die goed is voorbereid zodra de Omgevingswet van kracht is.

Maike Middelburg

Programmasecretaris
mmiddelburg@vallei-veluwe.nl