Trots op trede 4 van de CO₂ - Prestatieladder


Door het actief terugbrengen van de CO2-uitstoot binnen de eigen organisatie en in de keten, staat waterschap Vallei en Veluwe op trede 4 van de CO₂-prestatieladder. In 2019 stond de voetafdruk op 36.280 ton CO₂-uitstoot. De voetafdruk in 2022 was 1153 ton CO₂-uitstoot. Een vermindering van 96 procent ten opzichte van 2019.