Peilbesluit Terwolde is up to date


Voor het peilbesluitgebied Terwolde geldt een herzien peilbesluit. Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe besloot hiertoe op 3 juli. In het voor tien jaar geldende peilbesluit is vastgesteld hoe hoog het water in kanalen, weteringen en sloten onder normale omstandigheden minimaal en maximaal mag komen te staan.