Subsidie beschikbaar voor vasthouden water in kleine watergangen


Voor grondgebruikers en grondeigenaren op de flanken van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, als ook de oeverwallen langs de IJssel is er de subsidieregeling Watersparen. Wie investeert in watermaatregelen, laten we niet droogstaan. Waterschap Vallei en Veluwe draagt financieel bij aan investeringen die water vasthouden en zo droogte tegengaan.