Algemeen bestuur stelt bestuursagenda vast


De bestuursagenda 2023-2027 van het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe is een feit. Maandagavond 12 juni stemde het voltallige bestuur in met de gezamenlijk opgestelde agenda, met de titel ‘Lerende doen, doende leren’.