College stelt portefeuilleverdeling vast


“Een verdeling die aansluit op wat nú nodig is”

Het nieuwe college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe heeft de portefeuilleverdeling vastgesteld. De vier heemraden van BBB, CU, SGP en Ongebouwd hebben elk een portefeuille met daarin een mix van landelijke transities, waterschapsopgaven, samenwerkingsverbanden en integrale thema’s, zoals financiën. Naar mening van het college is dat een goede waarborg voor integraliteit en collegialiteit van bestuur. Bij het vaststellen van de portefeuilles was dat een belangrijk uitgangspunt.