De heer Ed Anker formateur nieuw dagelijks bestuur


In het proces om te komen tot een nieuw dagelijks bestuur heeft de werkgroep de heer Ed Anker bereid gevonden op te treden als formateur. Hij zal gesprekken gaan voeren met vertegenwoordigers van alle fracties en een advies uitbrengen over de samenstelling van een nieuw dagelijks bestuur.Feedback button
Feedback button