Maaiwerkzaamheden IJsseldijk van start


Begin mei starten maaiwerkzaamheden op de IJsseldijk tussen Brummen en Hattem. Maaien van dijken is van groot belang omdat het zorgt voor een goede grasmat en daarmee een stevigere en veilige dijk. Bij het maaien van dijken houden we rekening met (beschermde) planten en dieren. De werkzaamheden vinden gespreid plaats in de hele maand mei. In de zomer en het najaar zijn de volgende maairondes.