Begroting 2024 ter inzage


Uitdagende tijden vragen om aanpassingsvermogen en slimme keuzes

De begroting 2024 van Waterschap Vallei en Veluwe is vanaf 2 november in te zien. Op 20 november wordt de begroting vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap. Vanaf dat moment staan ook de tarieven voor de waterschapsbelasting in 2024 vast.