Plan versterking noordelijke kade Hoenwaard in te zien


Het ontwerpbesluit voor het projectplan “Versterking Noordelijke kade Hoenwaard, verlegging Hoenwaardse Wetering” is klaar. Van 23 november 2023 tot 3 januari 2024 is het concept projectplan in te zien voor geïnteresseerden. Ook kan een reactie worden ingediend.