WaardeVOL Brummen stopt in de huidige vorm


Het project WaardeVOL Brummen stopt in de huidige vorm. De stuurgroep heeft dit besloten. De provincie Gelderland geeft verder uitvoering aan de maatregelen uit het Natura 2000-beheerplan. Daarvoor wordt een nieuwe projectopdracht opgesteld. De samenwerking tussen de provincie Gelderland, de gemeente Brummen, Waterschap Vallei en Veluwe en Natuurmonumenten krijgt dus een nieuwe vorm. Daarbinnen zullen ook het participatietraject en de regiegroep een plek krijgen.