De Bruinenburgersluis krijgt een facelift


Het renovatiewerk aan de Bruinenburgersluis is gestart. De sluis staat op de grens van de gemeente Leusden en de gemeente Woudenberg. De sluis is een cultuurhistorisch rijksmonument en heeft een waterhuishoudkundige functie om het water in de Oude Lunterse Beek en het Valleikanaal goed te verdelen.Feedback button
Feedback button