Herstel aan kade is nog bezig


Waterschap Vallei en Veluwe werkt nog aan herstel van de kade tussen het Apeldoorns Kanaal en de Grift ter hoogte van de Oenerweg en de Vemderweg in Epe. Daar ontstond op woensdag 20 september j.l. een doorbraak. Het waterpeil daalde daardoor tussen 20 – 30 cm. Dit waterpeil in het Apeldoorns Kanaal ligt hoger dan het waterpeil in de Grift.