Kennisgeving voornemen en participatie Hoenwaard 2030 gepubliceerd!


Waterschap Vallei en Veluwe en haar projectpartners delen de kennisgeving voor het gebiedsplan Hoenwaard 2030. Deze kennisgeving biedt informatie over het vervolgproces van Hoenwaard 2030. Ook is het een uitnodiging voor de omgeving om mee te denken over de opgaven van de Hoenwaard.