Water vasthouden in de grote watergangen goed op dreef


Als waterschap kunnen we een grote slag slaan met water vasthouden in ons beheergebied. Wij noemen dit watersparen. Wij doen dit bijvoorbeeld door het plaatsen van stuwen in onze grotere watergangen, de zogenaamde A-watergangen. Eerder werd intern onderzocht welke locaties daarvoor geschikt zijn. Ook uit het gebied kwamen verzoeken en locaties. Zo ontstond een lijst van ruim 78 plekken.