Landschapszone Veessen-Wapenveld krijgt opknapbeurt


De Landschapszone Veessen-Wapenveld krijgt op enkele plekken een ander aanzicht. De afgelopen jaren nam de groei van veel bomen en struiken hier toe. Hierdoor ging de kwaliteit van de leefgebieden van veel dier- en plantsoorten achteruit. Bovendien verminderde de openheid van het voor dit gebied kenmerkende landschap. Waterschap Vallei en Veluwe start eind januari met het uitvoeren van beheermaatregelen.