Hoogwater uit Duitsland onderweg naar Nederland


Update 10 juni

Vanochtend is de waterstand bij Lobith weer onder de 12 m +NAP gekomen. De top van de afvoergolf heeft de IJssel en Nederrijn gepasseerd. De komende dagen blijft de waterstand dalen, daarna lijkt de afvoer te stabiliseren.

We houden nog wel specifieke aandacht voor de Hoenwaardkade bij Hattem. We blijven het polderpeil monitoren en de peilbuizen in de kade meten. De komende periode passen we nauwgezet het polderpeil aan om de kade zo goed mogelijk te beschermen.