Samen aan de slag voor toekomstbestendige zuiveringen


Op de rioolwaterzuivering Ede komt een nieuwe centrale slibverwerkings-installatie. Deze nieuwbouw zorgt voor een grotere schaal van slib vergisten zodat er meer biogas geproduceerd kan worden. De  kleinere slibverwerkings-installaties op andere zuiveringen, die aan vervanging toe zijn, kunnen verwijderd worden. Waterschap Vallei en Veluwe start in bouwteamverband samen met CLC Water deze duurzame vernieuwing. CLC Water is één samenwerkingspartij die bestaat uit de bedrijven Pannekoek GWW, Witteveen+Bos, ADS Groep, Moekotte en Nijhuis Saur Industries. Tijdens de bouwteamfase ondersteunt IV-water bij de engineering van de installatie.Feedback button
Feedback button