Organisaties slaan handen ineen om waterzuinige wijken te bouwen


Op 14 maart markeerden 25 organisaties, waaronder waterschap Vallei en Veluwe, de start van hun samenwerking rondom waterzuinig bouwen. Tijdens een bestuurlijk overleg in het Haarhuis in Arnhem bespraken ze de opgave die er ligt om drinkwater te besparen en hoe waterbesparing in woonwijken daaraan bij kan dragen. Deze unieke samenwerking wordt geïnspireerd door proefprojecten, waarin op vrijwillige basis al wordt geëxperimenteerd met waterbesparing door hergebruik van drinkwater of het gebruik van bijvoorbeeld opgevangen regenwater.Feedback button
Feedback button