Hoogwater noodzaakt tot extra alertheid en water inlaten in Hoenwaard


Omdat in het werkgebied sprake is van hoogwater, is Waterschap Vallei en Veluwe extra alert. Oorzaken zijn de vele neerslag in oktober en november en vanaf december de aanvoer van (smelt)water via de Rijn naar ons land.