Lokaal wateroverlast


Op dinsdag 2 januari is veel regen gevallen. Ook voor vandaag wordt veel regen verwacht. Veel beken, sloten en kanalen in ons werkgebied hebben al hoge waterpeilen door de vele neerslag van de afgelopen weken.