Situatie rond verhoogde waterstanden is onder controle


Waterschap Vallei en Veluwe heeft de situatie vanwege verhoogde waterstanden onder controle. Om risico’s te beperken blijft het waterschap de dijken, gemalen en stuwen langs de IJssel en Nederrijn wel dagelijks inspecteren.