Waterstanden dalen op Nederrijn en IJssel


De Rijn bij Lobith bereikte donderdag 28 december de hoogste waterstand. De waterpeilen op de Rijn en op de IJssel zullen de komende dagen dalen. De dijken langs de Rijn en de IJssel hebben goed gefunctioneerd en het waterschap blijft dijken controleren, ook nu het water zakt. Langs de uiterwaarden worden de zomerkades weer zichtbaar en ook deze kades controleert het waterschap.