Jaarverslag (bejegenings)klachten 2023


In iedere organisatie gaat wel eens iets mis, ook bij het waterschap. Als dat gebeurt, mogen mensen ons er op aanspreken. Zeker omdat we als waterschap een overheid zijn en dus verantwoording afleggen over wat we doen. Daarom kunnen mensen een klacht bij ons indienen. We hebben het dan niet over een klacht of melding dat een sloot moet worden schoongemaakt, maar over de manier waarop het waterschap of een medewerker zich gedraagt. Klachtenbehandeling draagt bij aan het herstel van de relatie tussen burgers en waterschap en aan het lering trekken uit klachten. De klachten worden behandeld door de klachtencoördinator.