Algemeen bestuur


Ik en het algemeen bestuur

Je bent van harte welkom bij bijeenkomsten van het algemeen bestuur. De vergaderingen zijn openbaar. Het algemeen bestuur nodigt je graag uit om gebruik te maken van uw invloed. Zo kan je gebruik maken van spreekrecht tijdens een bestuursvergadering.

Zo werkt het algemeen bestuur

Ons algemeen bestuur bestaat uit gekozen vertegenwoordigers uit ons waterschapsgebied, agrariërs en beheerders van natuurterreinen. Het algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast. Het controleert ook of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert.

Feedback button
Feedback button