Hoe stroomt het water uit de hoogwatergeul?


Om de dorpen en steden langs de IJssel beter te beschermen tegen hoge IJsselwaterstanden, is tussen Veessen en Wapenveld de hoogwatergeul aangelegd. De geul is in opdracht van Rijkswaterstaat door Waterschap Vallei en Veluwe in 2017 gerealiseerd De hoogwatergeul Veessen-Wapenveld is een onderdeel uit het landelijk programma Ruimte voor de Rivier. Op 34 plekken in Nederland is in dit kader gewerkt aan een veilige leefomgeving.