Ik ben het niet eens met een besluitAls belanghebbende kun je in de meeste gevallen bezwaar maken tegen een besluit van het waterschapsbestuur. Dien je bezwaarschrift online in (met DigiD) of per brief. Je krijgt de gelegenheid om het mondeling toe te lichten.