Ik ben het niet eens met een besluitAls belanghebbende kun je in de meeste gevallen bezwaar maken tegen een besluit van het waterschapsbestuur. Dit kan per brief of per mail info@vallei-veluwe.nl. Je krijgt de gelegenheid om het bezwaar mondeling toe te lichten. 
Door technische problemen is het op dit moment niet mogelijk om met DigiD online bezwaar te maken.