Ik wil spreekrecht voor een bestuursvergadering aanvragenHet algemeen bestuur wil graag horen wat je vindt van de voorstellen waarover zij besluit. Daarom kan je als inwoner van ons waterschapsgebied en als belanghebbende je mening geven tijdens de vergaderingen van het algemeen bestuur en de adviescommissie. Dat heet inspreken.

Over een onderwerp dat op de agenda staat mag je kort, maximaal vijf minuten, het woord voeren aan het begin van de bespreking. Daarna is er gelegenheid voor de bestuursleden om  vragen te stellen. Jouw bijdrage is openbaar. Vergaderingen zenden we uit via YouTube. Daar kan je ze ook terugkijken.

Als je wilt inspreken, dan moet je je daarvoor aanmelden via