Ik ben niet tevreden over een aanbestedingDe klachtafhandeling staat naast de mogelijkheid van een kort geding bij de rechtbank en is bedoeld om op een meer laagdrempelige manier geschillen te beslechten en rechtszaken te voorkomen. De beslissing van de klachtencoördinator is niet bindend voor het waterschap, maar uiteraard wel richtinggevend. Voor een bindende beslissing kun je bij de rechtbank terecht. Zie daarvoor de aanbestedingsstukken.