Ik wil een reactie geven op een ontwerpbesluitAls belanghebbende kun je een zienswijze indienen. Dit is een reactie op een ontwerpbesluit van ons bestuur. Dat kan per mail of per brief. In de kennisgeving of bekendmaking van een ontwerpbesluit staat hoe je dit kunt doen.