Ik ben niet tevreden over hoe GBLT mij heeft behandeldGBLT (Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn) is de organisatie die de waterschapsbelasting voor ons heft en int. Zij doen hun best om jou op een goede manier te helpen. Soms gaat er iets mis. Je kunt hierover een klacht indienen bij GBLT (Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn).