Melding dode wilde vogelsHet opruimen van dode wilde vogels is een gedeelde verantwoordelijkheid. In eerste instantie is de rechthebbende of beheerder van grond waarop of water waarin een dode wilde vogel wordt aangetroffen, verantwoordelijk voor het weghalen van dode wilde vogels.

Ook de overheid heeft hierin verantwoordelijkheid in het opruimen van dode wilde vogels.

Als dode wilde vogels worden aangetroffen in oppervlaktewater (sloot, beek, kanaal) in het beheer van het waterschap, ruimt het waterschap de dode dieren op. Dat geldt ook als ze op gronden in het bezit of beheer van het waterschap liggen. Is het zo dat ze op het land liggen van derden, dan is het aan de landeigenaar om ze op een veilige manier weg te halen en/of melding hiervan te doen bij de gemeente.