Ik wil nadeelcompensatie aanvragenVind je dat je recht hebt op nadeelcompensatie, bijvoorbeeld omdat je vindt dat je woning minder waard is geworden door een dijkverbetering, of omdat je uitzicht minder is geworden? Of heeft je bedrijf door een project van het waterschap misschien omzetverlies geleden? Dan kun je nadeelcompensatie aanvragen.

Voorwaarden

Je kan nadeelcompensatie aanvragen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De opgelopen schade is een gevolg van de rechtmatige taakuitoefening van het waterschap.
  • Er bestaat een oorzakelijk verband tussen de rechtmatige taakuitoefening en de vermeende schade.
  • De schade valt niet binnen het normale maatschappelijk risico.
  • De schade betreft een beperkte groep burgers; andere burgers in een vergelijkbare positie hebben geen of minder schade ondervonden.
  • Heb je al een andere vergoeding gekregen voor de schade, dan kom je niet (meer) in aanmerking voor nadeelcompensatie.

Neem contact op met