ExotenEr komen steeds vaker planten en dieren voor die zorgen voor overlast. Het gaat om planten en dieren die van nature voorkomen (inheems), maar ook om uitheemse soorten die niet in Nederland thuishoren (exoten).

Tijdige signalering en snelle verwijdering van plaagsoorten is belangrijk. Dat verkleint de kans op grote problemen én hoge bestrijdingskosten. Neem contact op met