Op pad met baggeren


Op de bodem van iedere sloot of vijver verzamelt zich in de loop der tijd een laag bagger. Bagger bestaat onder andere uit zand en plantenresten en wordt elk jaar dikker met als gevolg dat het water ondieper wordt. Om te voorkomen dat de sloten en vijvers te ondiep worden, worden ze ongeveer een keer in de 10 tot 15 jaar gebaggerd. We spreken onze collega Peter, beleidsadviseur en projectleider baggeren, bij baggerwerkzaamheden in Voorthuizen en Baarn. Peter legt uit hoe we door baggeren werken aan schoon en voldoende water en waterveiligheid.