Dijkbeheer


Werken aan waterveiligheid is één van de kerntaken van het waterschap. Een deel van ons gebied ligt onder zeeniveau, daarom zijn sterke dijken van levensbelang. Ze beschermen ons tegen het water. We zorgen ervoor dat onze dijken nu en in de toekomst veilig zijn. De Randmeerdijken, de IJsseldijk en de Grebbedijk zijn onze primaire (= belangrijkste) dijken. Ook de regionale waterkeringen hebben een belangrijke functie, bijvoorbeeld als reservedijk. Elke dijk moet voldoen aan een bepaalde veiligheidsnorm. Daar controleren we ze jaarlijks op. Tijdens een dijkinspectie zijn we onder andere alert op beschadigingen: een gat, veroorzaakt door een gravend dier, of een diep trekker-spoor. We repareren dit zo snel mogelijk.