Peilbeheer


Water is overal. Het stroomt in onze sloten en kanalen en aan de andere kant van de dijk. Het zorgen voor voldoende water is een van de kerntaken van het waterschap. Met gemalen, pompen en stuwen regelt het waterschap het waterpeil. Dit is de stand van het water.

Bennart, gebiedscoördinator in rayon West, neemt je mee naar de polder Arkemheen en legt uit hoe gewerkt wordt aan voldoende oppervlaktewater.