Grondwater


Beregening en bevloeiing
Symbool Beregening en bevloeiing
Bewateren van tuinen, weilanden en akkers.

Bronbemaling
Symbool Bronbemaling
Tijdelijk verlagen grondwater- stand bouwwerkzaamheden.

Grondwatersanering
Symbool Grondwatersanering
Verwijderen van grondwaterverontreiniging.

Menselijke consumptie
Symbool Menselijke consumptie
Drinkwater en het produceren van levensmiddelen voor mensen.

Noodvoorziening
Symbool Noodvoorziening
Brandputten, sprinklerinstallaties en koeling van noodstroom- aggregaten.

Overige doeleinden
Symbool Overige doeleinden
Grondwater voor bijvoorbeeld koel- en proceswater of drinkwater voor vee.

Vraag en antwoord

Heb je meer vragen of twijfel je of jouw grondwateronttrekking of -lozing meld- of vergunningplichtig is?
Neem contact op met het team Vergunningen van het waterschap.

Team Vergunningen

(055) 5 272 911
vth@vallei-veluwe.nl