Online meters voor onderzoek rioolwater


Waterschap Vallei en Veluwe gebruikt innovatieve apparatuur om de vuilvracht bij gemalen te meten. Met zogenoemde online meters is het mogelijk ter plekke een indicatie te krijgen van de hoeveelheid en aard van het vuil dat in rioolwater zit. "We kunnen ook sneller een link leggen naar bedrijven die rioolwater lozen en dus slagvaardiger optreden.”