Muskusratten- en beverrattenvangst 2023


De Unie van Waterschappen deelt jaarlijks het aantal gevangen muskus- en beverratten.